اطلاعات تماس


ارسال پیام مستقیم:
در صورت تمایل به همکاری و مشارکت در حوزه های کسب و کار اینجانب، می‌توانید سوابق و پیشنهادات‌تان را از طریق زیر، ارسال نمایید:
با پسوندهای pdf ، docx ، doc ، jpg و حداکثر 500 کیلو بایت
محاسبه کنید: ۵ × ۸ =